Om Raindrop Foundation Thailand

 

Støt os med et bidrag via MobilePay på 22 48 69 01 eller via overførsel til reg. nr. 5501 Konto nr. 6277 209 762

RAINDROP FOUNDATION THAILAND

Formålet med Raindrop Foundations indsats i Thailand er arbejdet med handicappede børn i yderdistrikterne i det Nordøstlige Thailand.

 

I disse yderområder er der meget sparsom professionel hjælp til en familie med et handicappet barn. Dette forsøger Raindrop Foundation at ændre ved at:

 • bidrage med professionel fysioterapi fra Danmark
 • bidrage til hensigtsmæssig drift af træningsstationer
 • bidrage til uddannelse af lokalt personale
 • kontakt til lokale politikere
 • fokusere på forebyggelse og vedligeholdelses- og genoptræning

 

 

Målgruppen er børn i alderen 0-22 år med en lang række forskellige handicaps. Voksne tilses og behandles i det omfang der er ressourcer til det.

 

Vores første prioritet er at besøge lokale sundheds- og træningsstationer og uddanne lokalt personale samt inddrage forældrene i behandlingen af det handicappede barn.

FAKTA

 

Pensak Chagsuchinda Howitz

 • Født i Sakon Nakhon, Thailand, 1939.
 • Dr. phil. i arkæologi.
 • Medstifter af thaistudierne på Københavns Universitet og mangeårig underviser både her og på det Chulalongkorn Universitet i Bangkok.
 • Gift med ambassadør Frantz Bonaventura Howitz 1974 til hans død i 1986.
 • Senator i hjemlandet 2000-2007.
 • Stifter og leder af hjælpeorganisationen Raindrop Foundation i 19....

"

OM DR. PENSAK

- og da Raindrop startede

 

Sammen med hendes nu afdøde mand startede de private hjælpeorganisation Raindrop Foundation. Projektet startede som hjælp til fattige bønder i Pensaks fødegn Sakon Nakhon. Der blev bygget skoler og sat fokus på kvinders rettigheder. Daglejere fik husdyr at leve af, og der blev opført et center med et børnehjem, der hvor Pensak Howitz’ familie havde haft sin bolig gennem flere generationer. I 199.... skiftede Raindrop Foundations fokus til det store antal handicappede børn der befinder sig i den nordøstlige del af Thailand. De første danske fysioterapeuter besøgte projektet i 199??? og siden der har der været op mod 50 frivillige fysio- og ergoterapoeuter samt pædagoger udsendt. Ligeledes har et par enkelte sygeplejersker fundet vej til projektet.

One thing I love about Danish people is that they are so organised and persistent ..."

Læs det fulde interview med Dr. Pensak her

RAINDROP FRIENDS Selv en dråbe ...

3 HURTIGE

Hvor mange er beskæftiget

i Raindrop?

 

På daglig basis er der 6 personer fast tilknyttet projektet, herunder en tolk, en sekretær, en chauffør og nogle hjælpere til diverse opgaver. Der er et varierende antal heksedoktorer der bliver aflønnet af Raindrop Foundation.

Se endvidere www.raindropfoundation.dk for information om organisationens opbygning.

Hvordan gør de danske fysioterapeuter gavn?

 

De danske fysio- og ergoterapeuter i Raindrop Foundation underviser og vejleder forældre til handicappede børn i behandling af børnene. Ligeledes underviser de lokale heksedoktorer i basale fysio- og ergoterapeutiske træningsprincipper.

Hvor yder Raindrop Foundation deres arbejde?

 

Raindrop Foundation opererer i yderområderne af Sakon Nakhon provinsen. Sakon Nakhon er én ud af de 19 provinser, der udgør det Nordøstlige Thailand, også kaldet Isaan.

Copyright © All Rights Reserved Danske Raindrop Friends - Signesvej 1 - 2900 Hellerup Bidrag til foreningens arbejde kan sendes til: Reg. nr. 5501 Konto nr. 6277 209 762