Træningsstationerne

 

Støt os med et bidrag via MobilePay på 22 48 69 01 eller via overførsel til reg. nr. 5501 Konto nr. 6277 209 762

Træningsstationerne er omdrejningspunket for Raindrop Foundations arbejde. Nogle ligger i forbindelse med lokale sundhedscentre, mens andre kan være et nedlagt kontor eller en anden tom bygning, som Raindrop Foundation har forhandlet sig til at bruge.

Via møder med lokale politikerer og ansvarshaverer samt ved information fra lokale ressourcepersoner, vurderes behovet og muligheden for opstart af en træningsstation med henblik på samarbejde med det lokale sundhedssystem.

Hvad er formålet med træningsstationerne?

 

Kommunerne og samfundet lovmæssigt forpligtede til at tage sig af deres handicappede/syge borgere, men ressoucerne er knappe. Det er her Raindrop Foundation yder hjælp til selvhjælp, ved blandt andet at uddanne lokale såkaldte heksedoktorer.

 

Raindrop Foundations primære formål er dermed at inddrage forældre samt lokale sundhedspersoner i behandlingen af de handicappede børn på de enkelte stationer. Det gøres ved at give børnene den rette fysioterapeutiske behandling både via de danske frivillige men ikke mindst ved at undervise de lokale samt forældrene i enkle fysioterapeutiske greb, som de kan arbejde med når fysioterapeuterne ikke er tilstede.

 

Hvis ikke forældrene har mulighed for at komme til stationerne med deres børn, er der mulighed for at tage på hjemmebesøg eller der arranges afhentning af enten Raindrop Foundation eller via det lokale community. Målet er, at alle samfund med tiden tilbyder at hente og aflevere de handicappede børn til behandling og træning på stationerne.

Hvordan foregår samarbejdet med lokalbefolkningen?

 

Foruden Dr. Pensak som præsident er det Pii A og Mor Ban Yen som har den daglige kontakt med de lokale communities og blandt andet forhandler om brug af lokaler samt arrangerer aftaler, der gør, at community forpligtiger sig til at tage del i ansvaret for det handicappede barn.

Samtidig står de for den daglige planlægning af hvilke stationer, der skal besøges og hvilke hjemmebesøg der er behov for. Pii A og Mor Ban Yen har et mangeårigt, dybt kendskab til samtlige familier og børn som Raindrop hjælper og er derfor tovholdere for de frivillige i deres arbejde.

RAINDROP FRIENDS Selv en dråbe ...

TRÆNINGSSTATIONERNE

Copyright © All Rights Reserved Danske Raindrop Friends - Signesvej 1 - 2900 Hellerup Bidrag til foreningens arbejde kan sendes til: Reg. nr. 5501 Konto nr. 6277 209 762